Kulturvernkonferansen 2018: "Typisk norsk"

Arrangementsinformasjon

Årets utgave av Kulturvernkonferansen er en del av det offisielle programmet til det europeiske kulturarvåret hvor temaet er kulturutveksling: «Typisk norsk – ikke bare norsk». Hvordan er norsk kulturarv blitt til i møte med andre kulturer? Hvordan har vi blitt påvirket av impulser utenfra? Og hvordan har vi påvirket andre kulturer? Påmeldingsavgift inkluderer lunsj/drikke.

sentralen